Hällristning L1938:7601, Umeå stad 365:1 i Umeå, Västerbotten
Foto av Hällristning L1938:7601
Foto av Hällristning L1938:7601
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 17x8 m (NÖ-SV), bestående av 10 hällristningsytor med tillsammans ca 95 figurer, därav 40 älgar, 10 båtar, 1 människofigur, 43 fragment och obestämbara figurer, samt 6 skålgropar. Belägen på ett uppstickande, söndersprucket och delvis mycket vittrat hällparti, som tidigare varit en ö i Ume älv. Ny beskrivning vid arkeologisk nydokumentation av Botark år 1999 (Dnr: RAÄ-2018-2755)

Äldre beskrivning: Hällristning, ca 17x12 m, bestående av ca 55 figurer: 25 älgfigurer, 2 människofigurer, 7 skeppsliknande figurer, samt ett 20-tal obestämbara figurer.

Flertalet av ristningarna hårt vittrade. Flera figurer överlagrar varandra. Ett 10-tal imålade med rött.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Umeå socken socken i Umeå kommun (Västerbottens län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

F.d. ö i torrlagd älvfåra.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Umeå socken socken eller Umeå kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 63.879168
Longitud: 20.024974
Lämnings-ID: L1938:7601
Riksantikvarieämbetets ID: Umeå stad 365:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västerbotten
Kommun: Umeå
Socken: Umeå socken
Riksantikvarieämbetets information: » L1938:7601