Hällristning L1936:3784, Anundsjö 140:1 i Örnsköldsvik, Västernorrland
Foto av Hällristning L1936:3784
Foto av Hällristning L1936:3784
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Anundsjö socken i Örnsköldsviks kommun (Västernorrlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Anundsjö socken eller Örnsköldsvik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 63.521841
Longitud: 17.418616
Lämnings-ID: L1936:3784
Riksantikvarieämbetets ID: Anundsjö 140:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Period:
Datering:
Aktuell status: Uppgift om lämning, ej bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västernorrland
Kommun: Örnsköldsvik
Socken: Anundsjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1936:3784