Hällristning Hällarna från Tuna, L2014:5521, Ytterenhörna 37:2 i Södertälje, Stockholm
Foto av Hällristning Hällarna från Tuna, L2014:5521
Foto av Hällristning Hällarna från Tuna, L2014:5521
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1)Sten med hällristning+älvkvarnar, 1,25 m br 1,7 m l och 0,3 mtj. Stenen är av (röd granit, röd Mälardalssandsten) och lagd pågräsmatta. Ristningen består av överst ett 1,15 m långt skepp.Under detta till vänster 2 st konstruerade ovaler 0,2 m l deladepå mitten. Bredvid dessa åt höger 3 mindre skepp ca 0,45 ml. Iövre vänstra hörnet 2 älvkvarnar 0,04 och 0,06 m i diam och 1 cmdj. Intill och SV om nr 1 är: 2)Älvkvarnsten med ristning, rödgranit, röd Mälardalssandsten s k "Rö-häll", 1,2 m br 1,5 m l och0,3 m tj. På den flata sidan ca 50 gropar 0,03-0,06 m diam och0,005-0,01 m dj. /Se skiss i boken av nr 1/ I nedre vänsta hörneten båtliknande ristning. Ytterligare fotsuleliknandefördjupningar (2st) finnes liksom fler obestämbara figurer påhällen. Bör rimligen även denna kallas för älvkvarnssten medhällristning. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Ytterenhörna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Något S-sluttande moränmark. Tomtmark. På gräsmatta intillgrusplan

6 m S 40cg Ö (1608) om mangårdsbyggnadens S kortsidas mitt

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Ytterenhörna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.253288
Longitud: 17.491228
Lämnings-ID: L2014:5521
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterenhörna 37:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterenhörna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5521