Hällristning Brandskogsskeppet, L1944:2541, Boglösa 109:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Hällristning Brandskogsskeppet, L1944:2541
Foto av Hällristning Brandskogsskeppet, L1944:2541
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 11,5x8,2 m (ÖNÖ-VSV) med 4 skepp, 8 människofigurer, 1 fotsula och 3 älvkvarnar. Det största skeppet det s k Brandskogsskeppet, är 4,2 m l. I skeppet är 6 paddlande människofigurer, under aktern en människofigur, 1,1 m l, på vars axlar skeppet tycks vila. De övriga skeppen är 51 (försänkt) och 39 cm l. En fristående människofigur är 28 cm l. Fotsulan är 24 cm l, fragmentarisk. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,5 m dj. I tämligen plan, mot V sluttande häll.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Boglösa socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NV sluttande häll invid moränslätt och dalgång (NNV-SSÖ) i NV. Häll i kant av skogsmark invid åkermark.

10 m SV åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Boglösa socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.603355
Longitud: 17.166503
Lämnings-ID: L1944:2541
Riksantikvarieämbetets ID: Boglösa 109:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Boglösa
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2541