Runristningar av runristaren Troligen samma som gjort U 52.