Runristningar av runristaren Troligen samma som gjort DR 295