Runristningar av runristaren Troligen samma ristare som gjort Sö 91.