Runristningar av runristaren Samma som ristat U 309.