Runristningar av runristaren Samma som gjort U 1016.