Runristningar av runristaren Samma ristare som gjort G 207.