Runsten DR289, L1989:9991 i Bjäresjö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fraði/Freði reisti stein þenna eptir Ólaf, mág sinn, dreng harða góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,9 m h, intill 0,6 m br (NÖ-SV) och intill 0,55 m tj. Runinskriften i SSÖ sidan. Stenen påträffades liggande i en åker 1845 av professor P. G. Thorsson och kyrkoherde Lund och uppsattes sedermera i Bjärsjöskolans park."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjäresjö socken i Ystad kommun (Skåne län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"110 m S om SÖ hörnet på corps de logiet."
Vill du se flera runstenar i Bjäresjö socken eller Ystad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.449758
Longitud: 13.777359
Lämnings-ID: L1989:9991
Riksantikvarieämbetets ID: Bjäresjö 21:1
Sveriges runinskrifter: DR289,
Plats: Bjäresjö 3, bjärsjöholm
Placering: Bergsjöholm
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Ystad
Socken: Bjäresjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:9991