Runsten L1989:3767 i Glemminge ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Glemmingestenen
Foto av Runsten L1989:3767 i Glemminge
Foto av Runsten L1989:3767 i Glemminge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sveini setti stein √ĺenna eptir Tosta hinn Skarpa, f√ī√įur sinn, har√įa g√≥√įan b√≥nda. Ver√įi at r√¶ta(?) hverr's of brj√≥ti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1.12 m h och 0.58 m br (N-S) i √Ė sidan √§r inskriften: (Sven satte denna sten efter Toste den skarpe (tappre) sin faderen mycket bra herreman m√•tte den f√∂rg√•s som bryter h√∂gen) efterBruzelius. Stenen √§r inmurad i kyrkog√•rds muren."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Glemminge socken i Ystad kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S - sluttning. Kyrkogårdsmur."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m S om √Ė ing√•ngen i kyrkog√•rdsmuren sam t intill och V om omv√§g i √Ė sidan av kyrkog√•rdsmuren."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.455514
Longitud: 14.020056
Lämnings-ID: L1989:3767
Riksantikvarieämbetets ID: Glemminge 2:1
Sveriges runinskrifter: DR338
Plats: Glemminge kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Glemmingestenen
Län: Skåne
Kommun: Ystad
Socken: Glemminge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2f73ab7d-3491-4be1-bcbf-b77df936dedd