Runsten L1988:684 i Bjäresjö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av rödgrå granit, 1,3 m h, 1,26 m br över basens undersida, och 0,53 m tj på undersidan. Har formen av en liksidig triangel med rundad topp. Runhöjden är 13 cm. Texten tolkas: "Kåre satte (denna) sten efter Aulfun". Runstenen var tidigare belägen i Ö kyrkogårdsmuren, omkring 2 m V om ingången (RAÄ nr 1, Bjäresjö sn), men frilades och flyttades till kyrkogården 1994 för att inte komma till skada vid snöröjning etc."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjäresjö socken i Ystad kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m Ö om kyrktornets SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Bjäresjö socken eller Ystad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.46216
Longitud: 13.74981
Lämnings-ID: L1988:684
Riksantikvarieämbetets ID: Bjäresjö 72:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Ystad
Socken: Bjäresjö
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:684