Runsten L1988:6563 i Sövestad
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,55 m h, 0,9 m br (NÖ-SV) och 0,5 m tj. I NV sidan finns inskriften: "Tuna satte denna sten efter Bram [...] man sin [...] och Asgutr son hans - han var den bäste husbonde och den givmildaste man" (efter N.G. Bruzelius). Stenen står numera vid Krageholms slott."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sövestad socken i Ystad kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Parkområde."
Vill du se flera runstenar i Sövestad socken eller Ystad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.492513
Longitud: 13.765888
Lämnings-ID: L1988:6563
Riksantikvarieämbetets ID: Sövestad 2:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Ystad
Socken: Sövestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:6563