Runsten L1988:6269 i Sjörup
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, DR 279, nuvarande plats. Stenen stod ursprungligen ca 200 m NÖ om Sjörups gamla kyrka, se Sjörup 52. På 1700-talet delades stenen i 6 delar och användes som byggmaterial i en stenvalvsbro över Skivarpsån, se Skivarp 25:2. År 1985 tog man ut fem delar och restaurerade stenen och satte upp den NV om bron, se Skivarp 25:1. En del fick dock sitta kvar i bron. År 1996 flyttades stenen tillbaks till Sjörups gamla kyrka och placerades på nuvarande plats, se dnr 421-1845-1996. Beskrivning från revideringsinventeringen 1987: Enligt O. Worm låg runstenen på hans tid helt nära kyrkan, lagd som bro över en bäck. Den ska emellertid tidigare ha stått på en liten hög i en åker. Senare blev stenen sönderhuggen och använd till brobygge i Skivarp (se RAÄ nr 25:2, Skivarp sn). Stenens text: Saxi satte denna sten efter Asbjörn sin kamrat, Tokes son. Han flydde ej vid Uppsala men kämpade så länge han hade vapen."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sjörup socken i Ystad kommun (Skåne län).
Vill du se flera runstenar i Sjörup socken eller Ystad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.441221
Longitud: 13.635406
Lämnings-ID: L1988:6269
Riksantikvarieämbetets ID: Sjörup 3:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Ystad
Socken: Sjörup
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:6269