Runsten L1988:6050 i Stora Köpinge 🇬🇧
Foto av Runsten L1988:6050 i Stora Köpinge
Foto av Runsten L1988:6050 i Stora Köpinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vreistr/Orrostr ok Nykr ok Krúsa reistu stein þenna ept Apa/Ebba, félaga sinn, dreng góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1.55 m h, 1.05 m br (NNÖ-SSV) och 0.29 m tj.I ÖSÖ sidan är runristningen bestående av ett skriftband formatsom två ovala ormslingor. Runhöjden är 5 - 13 cm. Textentolkas: VREST OCH NÖCK OCH KRUSE RESTE DENNA STEN EFTER ABBE ENHURTIG DRÄNG."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stora Köpinge socken i Ystad kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt ö - sluttning av flack höjd. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m SÖ om kyrkan. 20 m NNÖ om kyrkogårdsmur."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.470612
Longitud: 13.947631
Lämnings-ID: L1988:6050
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Köpinge 22:1
Sveriges runinskrifter: DR339
Plats: Stora köpinge kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Ystad
Socken: Stora Köpinge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/52ddb702-d410-4383-919b-da9cde4c0e4a