Runsten L1988:17 i Baldringe ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1988:17 i Baldringe
Foto av Runsten L1988:17 i Baldringe
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorg√≠sl setti kuml √ĺessi eptir Tuma Sp√°n Fr√ł√įar son, f√ī√įur sinn, har√įa g√≥√įan √ĺegn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av r√∂daktig granit, 1.3 m h, 0.85 m br (√Ė-V) och 0.3-0.4m tj. Huggen inskription med runor √•t √Ė, im√•lad med r√∂tt:TORGILS (TRULS) SATTE DESSA \ MINNESM√ĄRKEN EFTER SIN FADER \TOMME DEN SP√ÖKUNNIGE, FR√ĖDS \ SON, EN MYCKET DUGLIG T√ĄGN (DUKTIGMAN)Upplysningsskyltad.Avritad i kyrkog√•rdsmuren 1693, √•terfunnen och rest i samband medkyrkobygge 1884-85.Im√•lad 1977."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Baldringe socken i Ystad kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränkulle. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m V om kyrkans V gavel."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.529878
Longitud: 13.839889
Lämnings-ID: L1988:17
Riksantikvarieämbetets ID: Baldringe 2:1
Sveriges runinskrifter: DR294
Plats: Baldringe kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ev. samma som gjort DR 293 och 343
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Ystad
Socken: Baldringe
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/557ece4c-2034-4796-8ab3-f6bf9294b2d9