Runsten DR294, L1988:17 i Baldringe
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorgísl setti kuml þessi eptir Tuma Spán Frøðar son, fôður sinn, harða góðan þegn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av rödaktig granit, 1.3 m h, 0.85 m br (Ö-V) och 0.3-0.4m tj. Huggen inskription med runor åt Ö, imålad med rött:TORGILS (TRULS) SATTE DESSA \ MINNESMÄRKEN EFTER SIN FADER \TOMME DEN SPÅKUNNIGE, FRÖDS \ SON, EN MYCKET DUGLIG TÄGN (DUKTIGMAN)Upplysningsskyltad.Avritad i kyrkogårdsmuren 1693, återfunnen och rest i samband medkyrkobygge 1884-85.Imålad 1977."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Baldringe socken i Ystad kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av moränkulle. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m V om kyrkans V gavel."
Vill du se flera runstenar i Baldringe socken eller Ystad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.529878
Longitud: 13.839889
Lämnings-ID: L1988:17
Riksantikvarieämbetets ID: Baldringe 2:1
Sveriges runinskrifter: DR294,
Plats: Baldringe kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ev. samma som gjort DR 293 och 343
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Ystad
Socken: Baldringe
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:17