Runristning L1988:7108 i Stora Herrestad
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Sten med sentida runristning, granit, 1.3 m h, 1.26 m br och0.22 m tj. Runt om kanten löper inskrift.Översättning av inskriften:Tungom hjalper jag til häst trotur sit.Inne på stenen står:anno MDII:XXIII . Jag lider av intet.2) Ursprunglig plats för sten med sentida runristning. Fannsursprungligen vid bytorget ca 185 m SSV om den nuvarande platsenvarifrån den flyttades på 1700-talet. Stenen begagnades delstill att sitta på dels vid uppstigning till häst. En sk.ridsten.Se skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Stora Herrestad socken i Ystad kommun (Skåne län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m V om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Stora Herrestad socken eller Ystad kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.47657
Longitud: 13.873498
Lämnings-ID: L1988:7108
Riksantikvarieämbetets ID: Stora Herrestad 4:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Ystad
Socken: Stora Herrestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:7108