Hällristning L1986:9910 i Snårestad 🇬🇧
Foto av Hällristning L1986:9910 i Snårestad
Foto av Hällristning L1986:9910 i Snårestad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, block, 1,9x1,6x1 m bestående av 1 skepp, 71 cm l , av enkellinjetyp med bemanningsstreck, delvis grunt och något "slarvigt" hugget. Ovanför skeppet finns 2 fragment, 13-17 cm l. (RAÄ dnr 3.4.2-2352-2017)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Snårestad socken i Ystad kommun (Skåne län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.439072
Longitud: 13.700942
Lämnings-ID: L1986:9910
Riksantikvarieämbetets ID: Snårestad 35
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Ystad
Socken: Snårestad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3b5b5534-2ae5-4152-a27c-b6ffa2fc59cf