Runsten Ög217, L2010:3784 i Sund
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Óníðingr Bjôrn reisir stein eptir Grein, fôður sinn, ok Steinu, systur sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 3,3 m hög, 0,7 m bred (N-S) och 0,3 m tjock. Inskrift vätter mot 90cg. Runslingan börjar 0,7 m över marken och följer stenens kant. Runorna är 10-16 m höga, 0,1-1,0 cm djupa. Inne i runslingan är ett kors. Se skiss i boken! Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:"Dannemannen Björn reser stenen efter Gren, sin fader, och Stena, sin syster." Uppmålad 1967. Svenska Turistföreningen har satt upp en skylt där det står att stenen framtogs 1876 ur en ladugårdsgrund och restaurerades 1947 av fil dr A Nordén."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sund socken i Ydre kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På liten bergknalle i omgivande terräng. Blockrik hagmark och åkermark. Lövdunge."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m 315cg om vägkrök (15-215cg)."
Vill du se flera runstenar i Sund socken eller Ydre kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.836489
Longitud: 15.244684
Lämnings-ID: L2010:3784
Riksantikvarieämbetets ID: Sund 12:1
Sveriges runinskrifter: Ög217, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Oppeby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Ydre
Socken: Sund
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:3784