Runsten L2010:3784 i Sund ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2010:3784 i Sund
Foto av Runsten L2010:3784 i Sund
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ďn√≠√įingr Bj√īrn reisir stein eptir Grein, f√ī√įur sinn, ok Steinu, systur s√≠na. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 3,3 m h√∂g, 0,7 m bred (N-S) och 0,3 m tjock. Inskrift v√§tter mot 90cg. Runslingan b√∂rjar 0,7 m √∂ver marken och f√∂ljer stenens kant. Runorna √§r 10-16 m h√∂ga, 0,1-1,0 cm djupa. Inne i runslingan √§r ett kors. Se skiss i boken! Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:"Dannemannen Bj√∂rn reser stenen efter Gren, sin fader, och Stena, sin syster." Uppm√•lad 1967. Svenska Turistf√∂reningen har satt upp en skylt d√§r det st√•r att stenen framtogs 1876 ur en ladug√•rdsgrund och restaurerades 1947 av fil dr A Nord√©n."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sund socken i Ydre kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På liten bergknalle i omgivande terräng. Blockrik hagmark och åkermark. Lövdunge."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m 315cg om vägkrök (15-215cg)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.836489
Longitud: 15.244684
Lämnings-ID: L2010:3784
Riksantikvarieämbetets ID: Sund 12:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg217 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Oppeby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Ydre
Socken: Sund
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/36c757d1-de56-4f40-9964-6f800cceed10