Runsten L2010:1941 i Sund ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L2010:1941 i Sund
Foto av Runsten L2010:1941 i Sund
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Grímr(?) ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,65x0,45 m stort och 0,15 m tjockt. Runbandet √§r 0,15 m brett, runorna intill 1 cm djupa, otydliga. Runstensfragmentet √§r placerat med texten upp√•t p√• ett block 1,2x0,9 m stort (90-290cg) och 0,6 m h√∂gt. P√•tr√§ffades isamband med att man rev en stenmur vid √•kern intill. Se skiss i boken! Enligt √Ėsterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften:":krimi-""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sund socken i Ydre kommun (√Ėsterg√∂tlands l√§n).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√ĖN√Ė sluttning, tr√§dg√•rdstomt. I Synds by. Odlad mark lerig sandjord."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m 340cg om uthus 6 m √ĖN√Ė om √•kerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.856813
Longitud: 15.250969
Lämnings-ID: L2010:1941
Riksantikvarieämbetets ID: Sund 13:1
Sveriges runinskrifter: √Ėg216 (√Ėsterg√∂tlands runinskrifter))
Plats: Sunds kyrkoby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
L√§n: √Ėsterg√∂tlands
Kommun: Ydre
Socken: Sund
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/10978295-3a7f-4148-92af-d76f8a5bb8fa