Runsten Ög216, L2010:1941 i Sund
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Grímr(?) ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,65x0,45 m stort och 0,15 m tjockt. Runbandet är 0,15 m brett, runorna intill 1 cm djupa, otydliga. Runstensfragmentet är placerat med texten uppåt på ett block 1,2x0,9 m stort (90-290cg) och 0,6 m högt. Påträffades isamband med att man rev en stenmur vid åkern intill. Se skiss i boken! Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften:":krimi-""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sund socken i Ydre kommun (Östergötlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"ÖNÖ sluttning, trädgårdstomt. I Synds by. Odlad mark lerig sandjord."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m 340cg om uthus 6 m ÖNÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Sund socken eller Ydre kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.856813
Longitud: 15.250969
Lämnings-ID: L2010:1941
Riksantikvarieämbetets ID: Sund 13:1
Sveriges runinskrifter: Ög216, (Östergötlands runinskrifter))
Plats: Sunds kyrkoby
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Östergötlands
Kommun: Ydre
Socken: Sund
Riksantikvarieämbetets information: » L2010:1941