Runsten Sö73, L1983:7183 i Västra Vingåker
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorgunnr reisti stein þenna eptir Sigríði(?) "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1)Skeppsformig stensättning med runsten, 12,2x4 m (N-S) och0.2-0.3 m h. Övertorvad. Kantkedja, 0.1-0.2 m h, av 0.15-0.75 ml stenar, varav några kantställda i S-spetsen. Stävsten i S, 1.6m h, 0.7 m br (N-S) och 0.3-0.4 m tj. Nära mitten en runsten,2.45 m h, 0.85 m br (NNÖ-SSV) och 0.45 m tj. På VNV sidanruninskriften. Rundhöjd intill 0.1 m. Ifylld med röd färg.Skeppssättningen är beväxt i N delen med en ungtall.5 m SV om nr 1:2) Grop, oval, 4x2 m (NNV-SSÖ) och 0.6 m dj.Nr 2 är nu borttagen, i samband med markarbeten vid i anläggandetav badplats. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Vingåker socken i Vingåker kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SSV-sluttning av sand. och grushöjd. Skogsmark (tallskog i Noch lövträd i S), nu badplats och grönområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 40 m NÖ om strandkant."
Vill du se flera runstenar i Västra Vingåker socken eller Vingåker kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.981087
Longitud: 15.88726
Lämnings-ID: L1983:7183
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Vingåker 15:2
Sveriges runinskrifter: Sö73, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Lyttersta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Vingåker
Socken: Västra Vingåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:7183