Runsten Sö71, L1983:6750 i Västra Vingåker
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... þenna(?) eptir ... ... Herjulfr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödbrun granit, 2.05 m h,1 m br (ÖSÖ-VNV) och 0.27 m tj.Ristning vetter mot SSV. Runhöjd 9-15 cm. På mitten ett enkeltkors.Funnen ca 300 m VNV från uppställningsplatsen, invidvägkorningen, enligt markägaren Göran Samvelssom Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Vingåker socken i Vingåker kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SSV-sluttning av mindre och låg, ställvis stenbundenmoränförhöjning. Åkerimpediment."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NNÖ om väg (ÖSÖ-VNV) och 3 m SÖ om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Västra Vingåker socken eller Vingåker kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.063285
Longitud: 15.836166
Lämnings-ID: L1983:6750
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Vingåker 73:1
Sveriges runinskrifter: Sö71, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Hansta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Vingåker
Socken: Västra Vingåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:6750