Runsten Sö74, L1983:6635 i Västra Vingåker
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórir(?)/Þorgeirr(?) reisti stein þenna at son sinn Gorm/Gyrð(?) ok gerði spengr yfir son. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1.75 m h, 1.2 m br VNV-ÖSÖ och intill 0.28 m tj.Runslingan är 9-11 cm br. Inskriften är på den åt SSV vändasidan. Uppmålad. Runstenen rest, efter restaurering, på ny olats20 m V om gamla platsen och 3 m N om vägen.Rev. 1985: Stenen har sedan gammalt varit sönderslagen och ärnumera lagad med cement. Skiss i inv handl.TORER RESTE DENNA STEN EFTER SIN SON GYRD OCH GJORDE SPÄNGER ÖVERSONEN. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Vingåker socken i Vingåker kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack höjd, vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"NNÖ 0.5 m om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Västra Vingåker socken eller Vingåker kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.022369
Longitud: 16.089732
Lämnings-ID: L1983:6635
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Vingåker 36:1
Sveriges runinskrifter: Sö74, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ålsäter
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Vingåker
Socken: Västra Vingåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:6635