Runsten Sö72, L1983:6354 i Västra Vingåker
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr ok maþur reistu stein þenna eptir frænda sinn, Stýrimann, bónda sinn. Guð, hjalp sál þeira/þeima. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Tradition om försvunna runstenar.De försvunna runstenarna kan vara Södermanlands runinskrifter (Sö71 och 72, sid 53-55.) Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Vingåker socken i Vingåker kommun (Södermanlands län).
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Sö72, L1983:6354 i Västra Vingåker:
"Enligt uppgift av flera Vingåkersbor samt Hedblad i Klockarbol,Österåker, skall några runstenar ha blivit inmurade i grundenvid byggandet av Kjesäters slott."
Vill du se flera runstenar i Västra Vingåker socken eller Vingåker kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.043018
Longitud: 15.911046
Lämnings-ID: L1983:6354
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Vingåker 104:1
Sveriges runinskrifter: Sö72, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Kesäter
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Vingåker
Socken: Västra Vingåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:6354