Runsten Sm69, L1974:9099 i Fröderyd
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirbjôrn setti stein þenna eptir Svein(?)/Svell(?), bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,4 m hög, 1,3 m bred vid basen och 0,6 m bred upptill (40-240 gon) och 0,3 m tjock. Runinskriften är på NV sidan, runorna är 10-11 cm höga och 2-3 mm djupa, ifyllda med röd färg. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Gerbjörn satte denna sten efter Sven (?), sin broder." Stenens ursprungliga plats troligen ett 10-tal m S om nuvarande, enligt uppgift."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fröderyd socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nära krön av kraftig moränås (N-S) med vidsträckt utsikt runt om."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På kyrkogård, 0,5 m N om S muren och 5 m Ö om kyrkogårdens SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Fröderyd socken eller Vetlanda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.320144
Longitud: 14.868176
Lämnings-ID: L1974:9099
Riksantikvarieämbetets ID: Fröderyd 13:1
Sveriges runinskrifter: Sm69, (Smålands runinskrifter))
Plats: Fröderyds kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Pressad smålandsporfyr
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Fröderyd
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:9099