Runsten L1974:6561 i Bäckseda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, mörk skiffrig stenart. Mått 37 x 20 cm. Runornas storlek 9 cm. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"...ku-...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bäckseda socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Enligt Smålands runinskrifter förvaras fragmentet sedan 1943 i Bäckseda kyrkas vapenhus, men hittades 1936 i fyllningen från en riven byggnad, Storebro, i Bäckseda socken."
Vill du se flera runstenar i Bäckseda socken eller Vetlanda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.400543
Longitud: 15.076751
Lämnings-ID: L1974:6561
Riksantikvarieämbetets ID: Bäckseda 13:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Bäckseda
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:6561