Runsten Sm92, L1974:3059 i Björkö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Guðfastr setti stein ... ... fôður sinn. Svíkvi Guð þann er hann sveik ok at fjôrvi astn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,75 m hög, 0,75 m bred och intill 0,54 m tjock. Runornas höjd 13 cm. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"...Gudfast satte sten... sin fader. Svike Gud den, som (svek honom) och ...liv...". Enligt Smålands runinskrifter befinner sig huvuddelen av inskriften på framsidan, men slutet av inskriften befinner sig på den högra kantsidan. Uppmålad 1982. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björkö socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I V kyrkogårdsmuren mitt för mittgången."
Vill du se flera runstenar i Björkö socken eller Vetlanda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.5156
Longitud: 14.904477
Lämnings-ID: L1974:3059
Riksantikvarieämbetets ID: Björkö 5:1
Sveriges runinskrifter: Sm92, (Smålands runinskrifter))
Plats: Björkö kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Björkö
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:3059