Runsten Sm93, L1974:2558 i Björkö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hrólfr reisti stein þenna eptir sonu sína Svein/Stein/Sein ok Þorstein ok at Sám, drengi góða. Œpir at sinn fôður. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,1 m hög, 0,4-0,7 m bred och 0,5 m tjock. Inskrift på den mot SV vettande sidan. Enligt Smålands runinskrifter är de största runorna ca 13 cm höga och inskriften lyder:"Rolf reste denna sten efter sina söner Sven (el. Sten) och Torsten och efter Såm, goda unga män. Öper efter sin fader." Uppmålad 1981. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björkö socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot S sluttande åkerren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m ÖNÖ om byväg (NV-SO) och 3 m S om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Björkö socken eller Vetlanda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.549445
Longitud: 14.908302
Lämnings-ID: L1974:2558
Riksantikvarieämbetets ID: Björkö 11:1
Sveriges runinskrifter: Sm93, (Smålands runinskrifter))
Plats: Nömme
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Björkö
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:2558