Runsten Sm89, L1974:1944 i Alseda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Búi setti stein þenna eptir Þorgaut, bróður. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av gråsten, 1,6 m hög, 0,8 m bred (NV-SÖ) vid basen avsmalnande uppåt. Runhöjd 8-17 cm. Inom runslingan är ett kors. Runorna vetter mot NÖ. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Boe satte denna sten efter Torgöt, (sin) broder." Uppmålad 1985. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alseda socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m 240 gon om vägkant 27 m SO om tomtgräns."
Vill du se flera runstenar i Alseda socken eller Vetlanda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.403739
Longitud: 15.314888
Lämnings-ID: L1974:1944
Riksantikvarieämbetets ID: Alseda 18:1
Sveriges runinskrifter: Sm89, (Smålands runinskrifter))
Plats: Repperda skattgård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Alseda
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:1944