Runsten L1974:1944 i Alseda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1974:1944 i Alseda
Foto av Runsten L1974:1944 i Alseda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"B√ļi setti stein √ĺenna eptir √ěorgaut, br√≥√įur. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av gr√•sten, 1,6 m h√∂g, 0,8 m bred (NV-S√Ė) vid basen avsmalnande upp√•t. Runh√∂jd 8-17 cm. Inom runslingan √§r ett kors. Runorna vetter mot N√Ė. Enligt Sm√•lands runinskrifter lyder inskriften:"Boe satte denna sten efter Torg√∂t, (sin) broder." Uppm√•lad 1985. Uppm√•lad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alseda socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m 240 gon om vägkant 27 m SO om tomtgräns."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.403739
Longitud: 15.314888
Lämnings-ID: L1974:1944
Riksantikvarieämbetets ID: Alseda 18:1
Sveriges runinskrifter: Sm89 (Smålands runinskrifter))
Plats: Repperda skattgård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Alseda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0d1d4953-bf94-4d69-a8d6-656689e8d502