Runsten Sm90, L1974:1424 i Alseda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kárr(?)/...kárr(?) ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av gråsten, 0,8 m hög och 0,9 m bred (340/140 gon) vid basen. Runhöjd 10-12 cm. Runorna vetter mot S. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"...karR st...u-..." Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alseda socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Väg- och åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m N äldre landsväg."
Vill du se flera runstenar i Alseda socken eller Vetlanda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.401458
Longitud: 15.338875
Lämnings-ID: L1974:1424
Riksantikvarieämbetets ID: Alseda 21:1
Sveriges runinskrifter: Sm90, (Smålands runinskrifter))
Plats: Torshag (reppekäll)
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Alseda
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:1424