Runsten Sm85, L1974:1289 i Alseda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"ku-k-R ok þeir brœðr reistu stein þenna eptir Martein(?) sinn fôður, son Þorsteins(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av gråsten, 1,65 m hög, 1 m bred vid basen (SV-NO) och 0,35 m tjock. Runhöjd 10-12 cm. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"ku-m-R och hans bröder reste denna sten efter ... sin fader, Torstens (?) son." Uppmålad 1981. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alseda socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m 270 gon om sockenmagasinets S knut."
Vill du se flera runstenar i Alseda socken eller Vetlanda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.420429
Longitud: 15.250752
Lämnings-ID: L1974:1289
Riksantikvarieämbetets ID: Alseda 9:1
Sveriges runinskrifter: Sm85, (Smålands runinskrifter))
Plats: Alseda kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå granit med pegmatit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Alseda
Riksantikvarieämbetets information: » L1974:1289