Runsten L1973:9941 i Vetlanda ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Fager√§ngstenen
Foto av Runsten L1973:9941 i Vetlanda
Foto av Runsten L1973:9941 i Vetlanda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"V√©gautr reisti stein √ĺenna eptir Geirfast, br√≥√įur sinn. √Āgautr(?) hj√≥(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten,1,65 m hög, 1,05 m bred upptill, 0,95 m bred vid basen (167-367 gon) och 0,2-0,38 m tjock. Runhöjd 9,5-16 cm. Ristningen vetter mot VSV. Flyttning av stenen beviljades 1977-07-07. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Vigöt reste denna sten efter Gerfast, sin broder. Gud hjälpe." Uppmålad 1985."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vetlanda socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av låg moränhöjd intill bäck. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m √ĖN√Ė om landsv√§g (NNV-SS√Ė), 23 m SSV om √•kerkant (VNV-√ĖS√Ė) och 29 m N om b√§ck vid v√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.494823
Longitud: 15.082494
Lämnings-ID: L1973:9941
Riksantikvarieämbetets ID: Vetlanda 10:1
Sveriges runinskrifter: Sm111 (Smålands runinskrifter))
Plats: Fageräng
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Kloritserat vetlandasediment
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn: Fagerängstenen
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Vetlanda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d4c3ea0b-6055-4e5b-a60a-71a5381d5201