Runsten Sm106, L1973:9879 i Vetlanda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sandarr setti eptir Eystein/Jóstein, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,9 m hög, 0,7 m bred (190-390 gon) och 0,35 m tjock. Runhöjd 11-19 cm. Ristningen vetter mot V. Skyltad med Raä:s US-skylt. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Sandar satte (stenen) efter Östen, sin broder." Uppmålad 1981."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vetlanda socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Grusgång på kyrkogård"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m VNV om kyrkolånghusets SV hörn"
Vill du se flera runstenar i Vetlanda socken eller Vetlanda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.430776
Longitud: 15.073903
Lämnings-ID: L1973:9879
Riksantikvarieämbetets ID: Vetlanda 114:1
Sveriges runinskrifter: Sm106, (Smålands runinskrifter))
Plats: Vetlanda kyrka
Placering: Vid kyrkans västra yttervägg.
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Vetlanda
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:9879