Runsten L1973:9461 i Vetlanda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1973:9461 i Vetlanda
Foto av Runsten L1973:9461 i Vetlanda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,65 m h√∂g, 0,8-0,95 m bred (VNV-√ĖS√Ė) och 0,65 m tjock. Runh√∂jd 8,5-13 cm. Ristningen vetter mot SSV. Enligt Sm√•lands runinskrifter lyder inskriften:"Arinmund satte denna sten efter H√§ra, sin fader, (och) sina br√∂der Torbj√∂rn och N√§ve." Uppm√•lad 1981."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vetlanda socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12,5 m NN√Ė om gata (VNV-√ĖS√Ė), 1,35 m NN√Ė om parkg√•ng (NVN-√ĖS√Ė) och 9 m 110 gon om parkg√•ngskorsning."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.427416
Longitud: 15.082304
Lämnings-ID: L1973:9461
Riksantikvarieämbetets ID: Vetlanda 52:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Vetlanda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/afd9e969-3b55-4fb9-b795-c21ae4cd8188