Runsten L1973:9461 i Vetlanda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,65 m hög, 0,8-0,95 m bred (VNV-ÖSÖ) och 0,65 m tjock. Runhöjd 8,5-13 cm. Ristningen vetter mot SSV. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Arinmund satte denna sten efter Hära, sin fader, (och) sina bröder Torbjörn och Näve." Uppmålad 1981."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vetlanda socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12,5 m NNÖ om gata (VNV-ÖSÖ), 1,35 m NNÖ om parkgång (NVN-ÖSÖ) och 9 m 110 gon om parkgångskorsning."
Vill du se flera runstenar i Vetlanda socken eller Vetlanda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.427416
Longitud: 15.082304
Lämnings-ID: L1973:9461
Riksantikvarieämbetets ID: Vetlanda 52:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Vetlanda
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:9461