Runsten Sm110, L1973:9294 i Vetlanda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Arinmundr setti stein þenna eptir Hæru, fôður sinn ok brœðr sína Þorbjôrn ok Nefa. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, platsen för. Ursprunglig plats för runsten, Vetlanda 52:1, numera flyttad till Apoteksparken i Vetlanda. Markerad på Grooths karta från år 1645 och Dunkers karta från år 1693. Platsen bekräftas av Vetlanda Museum och äldre fotografier. Ca 60 m N härom är plats för 2 högar, Vetlanda 84:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vetlanda socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Mitt i gata. "
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Sm110, L1973:9294 i Vetlanda:
"Stenen kallades enligt kyrkoherde Tollander år 1758 för "Resesten". "
Vill du se flera runstenar i Vetlanda socken eller Vetlanda kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.424582
Longitud: 15.095027
Lämnings-ID: L1973:9294
Riksantikvarieämbetets ID: Vetlanda 83:1
Sveriges runinskrifter: Sm110, (Smålands runinskrifter))
Plats: Torget
Placering: I Apoteksparken.
Föremål: Runsten
Material: Konglomerat
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Vetlanda
Riksantikvarieämbetets information: » L1973:9294