Runsten L1973:9248 i Nävelsjö 🇬🇧
Foto av Runsten L1973:9248 i Nävelsjö
Foto av Runsten L1973:9248 i Nävelsjö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þormarr lét gera brú þessa eptir Saxa, son sinn. Guð hjalpi ônd hans vel. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,5 m hög, 1,3 m bred vid basen, avsmalnande uppåt till 0,3 m bred, 0,3 m tjock. Textsidan är vänd åt 170 gon (SSÖ). Runorna är 8-13 cm höga och de flesta inramas av en enkel runslinga. Stenen är även dekorerad med ett likarmat kors (24 cm). Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Tormar lät göra denna bro efter Saxe, sin son. Gud hjälpe hans ande väl." Uppmålad 1981. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nävelsjö socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mindre höjd inom ett fd sankområde (nu främst hagmark), intill nu övergiven vägbank."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m, 360 gon om vägkant, 45 m, 270 gon om Kroppaån."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.399211
Longitud: 14.920269
Lämnings-ID: L1973:9248
Riksantikvarieämbetets ID: Nävelsjö 38:1
Sveriges runinskrifter: Sm100 (Smålands runinskrifter))
Plats: Glömsjö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Slirgnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Nävelsjö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/783ddd73-9443-435b-ac08-a7804aba1e63