Runsten L1973:7438 i Myresjö 🇬🇧
Foto av Runsten L1973:7438 i Myresjö
Foto av Runsten L1973:7438 i Myresjö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórðr ok Þorbjôrn gerðu brú þessa eptir Verskulf, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,55 m hög, 1,9 m bred (40-240 gon) och 0,25 m tjock. Gråröd granit. Runslingan är 12-16 cm hög och vänd mot SÖ. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Tord och Torbjörn gjorde denna bro efter Verskulv, sin fader." Uppmålad 1981."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Myresjö socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Udde av låg SÖ-sluttande moränhöjd omgiven av fd sankmark, nu vall. Omgiven av lövsly."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N om vägbank"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.400183
Longitud: 14.922249
Lämnings-ID: L1973:7438
Riksantikvarieämbetets ID: Myresjö 23:1
Sveriges runinskrifter: Sm99 (Smålands runinskrifter))
Plats: Nederby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Myresjö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/056a7d35-c84c-4302-8de5-3862dd1c1962