Runsten L1973:7304 i Myresjö 🇬🇧
Foto av Runsten L1973:7304 i Myresjö
Foto av Runsten L1973:7304 i Myresjö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... setti stein þenna ... fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,4 m hög och 0,25 m bred. Runorna är 8-10 cm höga. Stenen har 19 runor bevarade. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"... satte denna sten ... sin fader." Uppmålad 1985."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Myresjö socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inmurad intill kyrkans S port."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.383591
Longitud: 14.959108
Lämnings-ID: L1973:7304
Riksantikvarieämbetets ID: Myresjö 29:1
Sveriges runinskrifter: Sm97 (Smålands runinskrifter))
Plats: Myresjö gamla kyrka
Placering: Till höger om portalen på södra sidan.
Föremål: Runsten
Material: Slirgnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Myresjö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/fe93f427-8016-4347-8490-0765d49f596c