Runsten L1973:6974 i Myresjö 🇬🇧
Foto av Runsten L1973:6974 i Myresjö
Foto av Runsten L1973:6974 i Myresjö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... setti stein þenna eptir Tóta/Dóta, son ..., bróður Gauts/Gauss. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 0,55 m hög, 0,75 m bred och 0,2 m tjock. Runhöjden är 9-12 cm. Stenen är fragmentarisk och har 35 runor. Stenen står lutad mot långhustets V-vägg. Enligt Smålands runinskrifter flyttades stenen intill altaret 1906. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"... satte denna sten efter Tote (el. Dote), ... son, Göts broder." Uppmålad 1985."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Myresjö socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Kyrkans långhus mot V väggen."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.383748
Longitud: 14.959358
Lämnings-ID: L1973:6974
Riksantikvarieämbetets ID: Myresjö 28:1
Sveriges runinskrifter: Sm98 (Smålands runinskrifter))
Plats: Myresjö gamla kyrka
Placering: Lutad mot långhusets västra vägg.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Myresjö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/fc1afbc9-67c8-42e8-a1db-be4121c3ab6c