Runsten L1973:5165 i Ramkvilla ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1973:5165 i Ramkvilla
Foto av Runsten L1973:5165 i Ramkvilla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reisa stein ok gera ... hjalpi √īnd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,85 x 0,62 m (√Ė-V), inmurad i kyrkv√§ggen. Runh√∂jd 8-11 cm. Runstenen p√•tr√§ffades 1942 vid reparationsarbeten i Ramkvilla kyrka. Stenen utg√∂r √∂vre h√∂gra delen av en runsten. F√∂rutom runorna finns tv√• slingor (svansar) inhuggna i stenen. Inskriptionen tolkas som "...resa stenen och g√∂ra ... hj√§lpe hans ande." 2m VSV om runstensfragmentet √§r rest av ett solur. P√• S sidan √§r antydan till inskription."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ramkvilla socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack sandmark. Kyrkan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m V om S√Ė h√∂rnet av kyrkan i markplanet."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.204205
Longitud: 14.95028
Lämnings-ID: L1973:5165
Riksantikvarieämbetets ID: Ramkvilla 46:1
Sveriges runinskrifter: Sm72 (Smålands runinskrifter))
Plats: Ramkvilla kyrka
Placering: I kyrkans södra yttervägg.
Föremål: Runsten
Material: Kvartsrik grå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Ramkvilla
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/14b29853-c662-4795-84c9-0e9398018e27