Runsten L1973:4994 i Nävelsjö 🇬🇧
Även känd som Nävelsjöstenen
Foto av Runsten L1973:4994 i Nävelsjö
Foto av Runsten L1973:4994 i Nävelsjö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnkell setti stein þenna eptir Gunnar, fôður sinn, son Hróða. Helgi lagði hann í steinþró, bróður sinn, á Englandi í Bôðum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,5 m hög, 0,4 m bred (160-360 gon) och 0,3 m tjock. Runhöjd 9-12,5 cm. Ristningen finns på NV och SV sidan. På SV sidan finns ett stavkors. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Gunnkel satte denna sten efter Gunnar, sin fader, Rodes son. Helge lade honom, sin broder, i stenkista i England i Bath." Lagad 1970. Uppmålad 1981."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nävelsjö socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränhöjd. Åkermark/Dikesren"
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ö om väg (160-360 gon)"
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.416045
Longitud: 14.843371
Lämnings-ID: L1973:4994
Riksantikvarieämbetets ID: Nävelsjö 17:1
Sveriges runinskrifter: Sm101 (Smålands runinskrifter))
Plats: Nöbbelesholm
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Konglomerat (gnejs)
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Nävelsjöstenen
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Nävelsjö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5fadcf65-01bb-4235-b3b1-58ea9470fecd