Runsten L1972:985 i Skede ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1972:985 i Skede
Foto av Runsten L1972:985 i Skede
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... §B ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment av grå granit 36 x 38 cm. Framsidan är svagt vinklad och baksidan är välvd. Stenen är avslagen. Stenen anses vara från tidig medeltid. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"... imasina ...-stinba ...-lr : is""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skede socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lackat trägolv."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I Skede kyrka en trappa upp."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.472028
Longitud: 15.175909
Lämnings-ID: L1972:985
Riksantikvarieämbetets ID: Skede 63:1
Sveriges runinskrifter: Sm102 (Smålands runinskrifter))
Plats: Skede kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Grå granit
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Skede
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d8057374-944d-425c-a79b-50a892c4f98a