Runsten L1971:9071 i Alseda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1971:9071 i Alseda
Foto av Runsten L1971:9071 i Alseda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,98 m l, 0,64 m br och 0,3-0,38 m tj, av r√∂dl√§tt, gr√• hornbl√§ndegranit med inslag av svart glimmer. Ristningsytan √§r sl√§t och √§r bekl√§dd med klorit. Runristningen har 12 runor. Dessa √§r 8-13 cm h√∂ga. Inskriften l√§ses motsols. Texten tolkas:":....(H)aral(d)...sin (br)oder". I mitten syns nedersta delen av ett fl√§tat kors. Ristningsyta mot NN√Ė. √Öterfynd av tidigare k√§nd, men sedan 1700-talets mitt f√∂rsvunnen runsten, Sm 87. Runstenen p√•tr√§ffades enligt fastighets√§garen omkring √•r 2000 i samband med rivning av att ett gammalt utedass, d√§r stenen l√•g som ing√•ngssten/tr√∂skelsten. Stenen l√•g med ristningssidan ned√•t. Grundstenarna till dasset lades i en dumph√∂g. D√• stenarna skulle fraktas bort uppm√§rksammade fastighets√§garen att en av dem hade ristning, varp√• den uppst√§lldes p√• tomten. De √∂vriga stenarna dumpades 400 m sydv√§st om fyndplatsen. Fyndet kom till L√§nsstyrelsens k√§nnedom v√•ren 2003. Besiktning av fyndet utf√∂rdes den 7 augusti 2003 av runforskare Helmer Gustavsson, RA√Ą samt representanter fr√•n L√§nsstyrelsen och L√§nsmuseet. Vid besiktningen visade det sig att fragmentet utgjorde ett stycke av den f√∂rsvunna runstenen Sm 87. I maj 2004 utforskades runstensfragmenten Sm 87 och Sm 88 (RA√Ą nr. Alseda 69:1) (den senare i l√§nsmuseets √§go, inv. nr 18.058) av bl.a. Helmer Gustavsson. Det konstaterades att runstensfragmenten har ing√•tt i en och samma runsten. Fragmentet Sm 87 har utgjort nedre delen av runstenen (ristningsytans nedre parti och stenens rot) och Sm 88 med inskrift "...efter..." har ing√•tt i runstenens √∂vre v√§nstra del. Runstenens sammanlagda ursprungliga l√§ngd har ber√§knats till ca 1,6 m och dess bredd till ca 1,2 m. Ristningsytans h√∂jd har ber√§knats till ca 1,2 m. Ornamentiken har utgjorts av ett fl√§tat kors, d√§r en smal ring v√§xelvis sk√§r genom de genomskurna korsarmarna. Runstensfragmentet Sm 87 togs in till J√∂nk√∂pings l√§ns museum oktober 2003 f√∂r att ing√• i en utst√§llning om runor och runstenar ("Myt Makt Missbruk") och i museets pedagogiska verksamhet. Stenen uppm√•lades av runforskaren Helmer Gustavsson, RA√Ą, p√• l√§nsmuseet 2004-02-01. I avvaktan p√• beslut om l√§mplig placering har runstensfragmentet f√∂rvarats p√• l√§nsmuseet. Efter medgivande fr√•n l√§nsstyrelsen restes runstensfragmentet p√• av l√§nsstyrelsen och Helmer Gustavsson utsedd plats den 21 oktober 2011. Fyndplatsen f√∂r runstensfragmentet √§r bel√§gen ca 25 m S√Ė om dess nuvarande l√§ge. (RA√Ą dnr. 326-4066-2011)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alseda socken i Vetlanda kommun (Jönköpings län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gräsmatta. Tomtmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.40147
Longitud: 15.318661
Lämnings-ID: L1971:9071
Riksantikvarieämbetets ID: Alseda 396
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Jönköpings
Kommun: Vetlanda
Socken: Alseda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b4598627-7cb3-4216-9855-1ee9aa296d34