Runsten L1955:9733 i Asa
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment. På platsen ligger 9 stenar, varav 4 har synliga runor, fler stenar kan dock ha runor. Fragmenten är 0,15 x 0,3 - 0,4 x 0,3 m stora. Runornas höjd är 13 cm. Enligt Smålands runinskrifter stod stenen ännu upprätt på 1500-talet, men 1667 var stenen förstörd och de sönderslagna fragmenten fanns 125 m väster om landsvägen från Kråketorp mot Loftsryd. Enligt Smålands runinskrifter är runstenen känd sedan 1500-talet och en teckning finns från 1800-talet (gjord av prosten Anders Hagelberg) som har stort värde idag för rekonstruktionen av texten. Inskriften lyder:" ... lät bygga denna bro och resa denna sten efter ... n sin broder, ...Gud (hjälpe hans) själ!""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Asa socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrkan (trappavsats upp till kyrktornet)."
Vill du se flera runstenar i Asa socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.165028
Longitud: 14.794771
Lämnings-ID: L1955:9733
Riksantikvarieämbetets ID: Asa 174:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Växjö
Socken: Asa
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:9733