Runsten L1955:8279 i Furuby ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Kung K√•res sten
Foto av Runsten L1955:8279 i Furuby
Foto av Runsten L1955:8279 i Furuby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Klakka synir l√©tu h√īggva stein eptir f√ī√įur sinn ok eptir Kala/Kalla/Galla ok V√≠king, brŇď√įr s√≠na. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,85 m h√∂g, bredd upptill 0,65, nedtill ca 1 m, tjockleken 0,35 m. Stenen lutar 25 grader SS√Ė. Stenen st√•r VSV - √ĖN√Ė. Runinskriften vetter √•t N. Runornas h√∂jd √§r ca 10 cm, runorna √§r mycket otydliga. Kommentar 1997: Inskriften √§r ristad med den yngre runraden. Enligt Sm√•lands runinskrifter lyder inskriften:"Klackes s√∂ner l√§to hugga stenen efter sin fader och efter Kale (Kalle, Galle) och Viking, sina br√∂der." Uppm√•lad 1966."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Furuby socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På avsats åt V av moränrygg. Dikesren intill stengärdesgård. N om hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 84 m SSV om ladugård, ca 25 m V om åkerkant, 1 m V om ägoväg, 0,5 m S om vägbana."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.879256
Longitud: 15.013594
Lämnings-ID: L1955:8279
Riksantikvarieämbetets ID: Furuby 18:1
Sveriges runinskrifter: Sm11 (Smålands runinskrifter))
Plats: Kårestad
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Medelkornig röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Kung Kåres sten
Län: Kronobergs
Kommun: Växjö
Socken: Furuby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ef04b1b2-0480-43df-af66-591ab7141dc8