Runsten Sm8, L1955:7673 i Dänningelanda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þjóðgeirr(?)/Friðgeirr(?) ok Hróðelfr ... stein eptir Heðin, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,43 m hög, 0,8 m bred (Ö-V) och 0,3 m tjock. I N planytan ristade runor som vid inventeringen 1995 inte syntes. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Tudger och Rodälv ...stenen efter Heden, sin son." Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dänningelanda socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-SV-sluttning. Åkermark."
Vill du se flera runstenar i Dänningelanda socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.793977
Longitud: 14.792668
Lämnings-ID: L1955:7673
Riksantikvarieämbetets ID: Dänningelanda 3:1
Sveriges runinskrifter: Sm8, (Smålands runinskrifter))
Plats: Rävagården, dänningelanda by
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Medel till grovkornig rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Växjö
Socken: Dänningelanda
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:7673