Runsten Sm19, L1955:7459 i Gårdsby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorlôf reisti stein þenna eptir Ála/Alla ok Ettu. Hjalpi Guð ônd þeira. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grovkornig spräcklig granit, 2 m hög, 0,5 m bred och 0,3-0,4 m tjock. På stenens NNV sida är en runslinga med 12 cm höga runor. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Torlov reste denna sten efter Alle (Åle) och Ätta. Hjälpe Gud deras ande!" Uppmålad 1977. Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Gårdsby socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Vill du se flera runstenar i Gårdsby socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.978158
Longitud: 14.8429
Lämnings-ID: L1955:7459
Riksantikvarieämbetets ID: Gårdsby 134:1
Sveriges runinskrifter: Sm19, (Smålands runinskrifter))
Plats: Stojby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig medel till grovkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Växjö
Socken: Gårdsby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:7459