Runsten Sm17, L1954:418 i Asa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... lét §B gera(?) §C brú §D þessa §E ok reisa(?) §F stein(?) ... §G ... §H bróður sinn ... §B Guð(?) ... §E sálu(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"För beskrivning av lämningen se Inventeringsbok under Dokument och bilder."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Asa socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Vill du se flera runstenar i Asa socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.204321
Longitud: 14.759665
Lämnings-ID: L1954:418
Riksantikvarieämbetets ID: Asa 27:1
Sveriges runinskrifter: Sm17, (Smålands runinskrifter))
Plats: Kråketorp
Placering: I Asa kyrkas tornkammare.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödlätt medelkornig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Växjö
Socken: Asa
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:418