Runsten L1953:9719 i Östra Torsås
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Inom nr 65:1:s Ö del och på en hög är 2) Runsten, fragment, 0,77 m h, 0,7 m br och 0,15 m tj. Runor i en slinga runt tre kanter av den plana ytan mot V. Runorna är 8-9 cm h. Runstenen är enligt uppgift flyttad till sin nuvarande plats av en präst, vilken bebodde Kåragården på den tiden denna var prästboställe. Bredvid runstenen ligger en sten, 0,7x0,5x0,25 m st, närmast plan, uppåtvänd yta, i vars mitt finnes en slipad grop, 4,5 cm i diam och 4 cm dj, vilken förmodligen bildats på samma sätt som de s.k. jättegrytorna. För scannat inventeringsbokuppslag se Östra Torsås 65:1"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Östra Torsås socken i Växjö kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag N-sluttning av moränhöjd. Trädgård."
Vill du se flera runstenar i Östra Torsås socken eller Växjö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.746024
Longitud: 14.934033
Lämnings-ID: L1953:9719
Riksantikvarieämbetets ID: Östra Torsås 65:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Växjö
Socken: Östra Torsås
Riksantikvarieämbetets information: » L1953:9719